گالری

از پانلهای PVC بدلیل گوناگونی و تنوع بسیار و قابلیت های بیشمار میتوان هم برای پوشش سقف و هم برای پوشش دیوار در فضاها و کاربریهای مختلفی مانند فضاهای مسکونی ، رستورانها ، هتلها ، ادارات ، بیمارستانها ، سالنهای ورزشی ، مدارس و مهدهای کودک و ... استفاده نمود که در ادامه بخشی از کاربردهای آن نشان داده شده است: