پانل PVC سفید ساده   

   مات و براق (UV)   

مشخصات فنی

پانل PVC سفید مات
طول : 600cm
عرض : 20cm
ضخامت : 8mm
وزن در هر مترمربع : 2.7kg/m2
​​​​​​​تعداد پل : 33​​​​​​​
​​​​​​​تعداد شاخه در هر بسته : 10
رنگ base : سفید

پانل PVC سفید براق
​​​​​​​
طول : 600cm
عرض : 20cm
ضخامت : 8mm
وزن در هر مترمربع : 2.75kg/m2
​​​​​​​تعداد پل : 33
​​​​​​​تعداد شاخه در هر بسته : 10
رنگ base : سفید

پانل PVC سفید ساده مات فرایند پلاست
پانل PVC سفید ساده مات فرایند پلاست
پانل PVC سفید ساده براق (UV) فرایند پلاست