پانل با روکش PVC  

مشخصات فنی

پانل PVC روکشدار 20
​​​​​​​
طول : 600cm
عرض : 20cm
ضخامت : 8mm
وزن در هر مترمربع : 2.85kg/m2
​​​​​​​تعداد پل : 33​​​​​​​
​​​​​​​تعداد شاخه در هر بسته : 10
​​​​​​​رنگ base : زرد

پانل PVC روکشدار 30
طول : 600cm
عرض : 30cm
ضخامت : 8mm
وزن در هر مترمربع : 3.40kg/m2
​​​​​​​تعداد پل : 54
​​​​​​​تعداد شاخه در هر بسته : 6
رنگ base : زرد

نمونه پانل های 30 سانتیمتری

نمونه پانل های 20 سانتیمتری

آلبوم طرحها