فرا فریم  
​​​​​​​  ترکیب ریل و کتیبه پرده پی وی سی PVC  

کتیبه پرده PVC مدل هارمونی
​​​​​​​
طول : 600cm
عرض : 12cm
ارتفاع : 12cm
ضخامت : 15mm
وزن در هر مترمربع : 1.10kg/m23​​​​​​​
​​​​​​​تعداد شاخه در هر بسته : 2
​​​​​​​رنگ base : سفید

کتیبه پرده PVC مدل الگانس
​​​​​​​طول : 600cm
عرض : 12cm
ارتفاع : 12cm
ضخامت : 15mm
وزن در هر مترمربع : 1.10kg/m23​​​​​​​
​​​​​​​تعداد شاخه در هر بسته : 2
​​​​​​​رنگ base : سفید​​​​​​​

مشخصات فنی

فرا فریم ـ مدل هارمونی

​​فرا فریم ـ مدل الگانس